Thương hiệu Taka

( 32 sản phẩm )
Máy giặt Teka TKX3 1260

Máy giặt Teka TKX3 1260

13.800.000 ₫
17.400.000 ₫
-21%
Bếp Điện Từ Taka IR3B

Bếp Điện Từ Taka IR3B

8.500.000 ₫
11.200.000 ₫
-24%
 Bếp Điện Từ Taka IR2T

Bếp Điện Từ Taka IR2T

6.800.000 ₫
8.800.000 ₫
-23%
BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TK-IR626

BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TK-IR626

12.500.000 ₫
17.800.000 ₫
-30%
BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TK-IR02B1

BẾP ĐIỆN TỪ TAKA TK-IR02B1

9.000.000 ₫
11.700.000 ₫
-23%
BẾP TỪ ĐƠN TAKA - I1D

BẾP TỪ ĐƠN TAKA - I1D

1.200.000 ₫
1.380.000 ₫
-13%
BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK I1A

BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK I1A

1.220.000 ₫
1.420.000 ₫
-14%
BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK I1B

BẾP TỪ ĐƠN TAKA TK I1B

1.220.000 ₫
1.450.000 ₫
-16%
BẾP TỪ ĐƠN TAKA TKE996

BẾP TỪ ĐƠN TAKA TKE996

1.100.000 ₫
1.300.000 ₫
-15%
Bếp Từ Taka I2A1

Bếp Từ Taka I2A1

10.500.000 ₫
13.500.000 ₫
-22%
Bếp Từ Taka I1B1

Bếp Từ Taka I1B1

6.500.000 ₫
8.400.000 ₫
-23%
Bếp Từ Taka TK-I02C2

Bếp Từ Taka TK-I02C2

7.300.000 ₫
9.500.000 ₫
-23%
Bếp từ TAKA I2EU

Bếp từ TAKA I2EU

12.500.000 ₫
16.680.000 ₫
-25%
Bếp Từ Taka I2B2

Bếp Từ Taka I2B2

6.200.000 ₫
7.500.000 ₫
-17%
Bếp Từ Taka I2T

Bếp Từ Taka I2T

6.500.000 ₫
8.800.000 ₫
-26%
Bếp từ TaKa TKI268GE

Bếp từ TaKa TKI268GE

17.500.000 ₫
24.500.000 ₫
-29%
BẾP TỪ TAKA TK-I2ND

BẾP TỪ TAKA TK-I2ND

11.200.000 ₫
14.800.000 ₫
-24%
Bếp từ Taka TK-I828N

Bếp từ Taka TK-I828N

12.050.000 ₫
16.800.000 ₫
-28%
 BẾP TỪ TAKA TKI828

BẾP TỪ TAKA TKI828

12.500.000 ₫
17.800.000 ₫
-30%
Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG6

Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG6

1.150.000 ₫
1.260.000 ₫
-9%
Bếp Gas Âm Hồng Ngoại TAKA BG02C

Bếp Gas Âm Hồng Ngoại TAKA BG02C

2.950.000 ₫
4.500.000 ₫
-34%
BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA BG02A

BẾP GAS ÂM HỒNG NGOẠI TAKA BG02A

2.350.000 ₫
2.950.000 ₫
-20%
Bếp Gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

Bếp Gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

3.600.000 ₫
4.800.000 ₫
-25%
Bếp Gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

Bếp Gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

3.200.000 ₫
4.200.000 ₫
-24%
 1   2